Автозамын зураг төсөв боловсруулах зөвлөхийг сонгон шалгарууллаа

2020/05/05 86 0


 Шивээговь сумын 2020 оны “Орон нутгийн хөгжил сан”-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Сумын төвөөс засмал зам хүртэл хатуу хучилттай засмал зам тавих ажлын зураг төсөв боловсруулах” ГСАШГСЗДТГ/202012010-ийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн дагуу цахим хэлбэрээр зарлаж, 27, 28-р зүйл болон Сангийн сайдын 2008 оны 06-р сарын 20-ны өдрийн 249 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар”-ын дагуу хийж гүйцэтгэлээ.
            Цахим тендер шалгаруулалтад “Геозураглал” ХХК, “Арвай нутгийн зам” ХХК, “Ихэр мөнх” ХХК зөвлөх үйлчилгээний тендерт техникийн болон санхүүгийн үнийн саналаа ирүүлсэн ба үнэлгээний хорооны гишүүдийн 100%-ийн саналаар “Арвай нутгийн зам” ХХК-ийг сонгон шалгаруулахаар болов.

Шивээговь сумын ЗДТГазарскачать dle 12.0

Санал болгох

Сэтгэгдэл