Дэлхийн эдийн засагт 2019 онд тулгарах хамгийн том эрсдэл

Дэлхийн эдийн засагт 2019 онд тулгарах хамгийн том эрсдэл

Популистууд, дүрэм журам зөрчсөн удирдагчид, олон улсын харилцааг үл ойшоогчидтой, шударга бус Засгийн газрууд 2019 онд...

  • 2018/12/18
Чанаргүй зээл, халамж 2 дахин өссөн 2018 он

Чанаргүй зээл, халамж 2 дахин өссөн 2018 он

Улаанбаатар хотод хөдөлмөр эрхлэгчдийн сарын дундаж цалин 1.2 сая төгрөгт хүрсэн мэдээллийг өнгөрсөн долоо хоногт...

  • 2018/12/17
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ ирэх сараас нэмэгдэнэ

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ ирэх сараас нэмэгдэнэ

Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талын хэлэлцээгээр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 320 мянган төгрөг болгон өсгөх...

  • 2018/12/08